CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURG STOMATOLOG

Home / Oferta / Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna
– opis specjalizacji

Chirurgia stomatologiczna jest dość rozległym pojęciem, którego nie da się zamknąć w sztywnych i jednoznacznie określonych ramach. W zakres tego zagadnienia wchodzi szereg procedur, zarówno stricte chirurgicznych, jak też ortodontycznych, protetycznych, endodontycznych, implantologicznych, periodontologicznych, laryngologicznych, a także profilaktycznych.

Znaczną część zabiegów wykonuje chirurg stomatolog w ramach posiadanych kwalifikacji, ale może to być także laryngolog, chirurg szczękowo-twarzowy bądź inny lekarz specjalizujący się w operacjach twarzoczaszki. Do najpowszechniej wykonywanych zabiegów w ramach chirurgii stomatologicznej należą:

  • ekstrakcje;
  • chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego;
  • zabiegi z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej;
  • odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku;
  • resekcje wierzchołka korzeni oraz hemisekcje;
  • zabiegi z zakresu endodoncji;
  • terapia ortopedyczna złamań zębów, wyrostków zębodołowych, szczęk i żuchwy.
chirurgia stomatologiczna

Chirurg stomatolog
– metody leczenia

W zależności od charakteru jednostki chorobowej oraz jej stopnia, chirurg stomatolog może podjąć leczenie zabiegowe przy znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Metodyka działań obejmuje zazwyczaj także leczenie farmakologiczne oraz zabiegi profilaktyczne. Do szczególnych procedur w ramach chirurgii stomatologicznej – z racji specyfiki postępowania – należą zabiegi endodontyczne (których podstawą jest leczenie kanałowe), zabiegi implantologiczne oraz zabiegi z zakresu protetyki, obejmujące wymianę lub naprawy uszkodzonych wypełnień protetycznych.

chirurg stomatolog

Chirurgia stomatologiczna – etapy leczenia

Podobnie jak w wielu innych dziedzinach medycyny, schemat postępowania chirurga stomatologa można przedstawić za pomocą uporządkowanego układu:

Chirurgia stomatologiczna1

Diagnostyka

czyli badanie wstępne, badania specjalistyczne (rtg., tomograf etc.), wybór metody leczenia i opracowanie planu leczenia.

Chirurgia stomatologiczna2

Przygotowanie do leczenia

może obejmować zróżnicowany zakres działań, zależnie od rodzaju podejmowanych zabiegów. W niektórych przypadkach niezbędne jest całkowite uporządkowanie kwestii zdrowotnych jamy ustnej (np. w leczeniu implantologicznym). Na ogół jednak przygotowanie do leczenia obejmuje miejscowe usunięcie próchnicy, usunięcie uszkodzonych zębów oraz – w przypadku leczenia kanałowego – wypalenie otworów w zębach.

Chirurgia stomatologiczna3

Przeprowadzenie zabiegu

właściwego dla danego przypadku.

Chirurgia stomatologiczna4

zabiegi uzupełniające

uzupełniające i przyśpieszające rekonwalescencję (w tym również farmakologia).

Chirurgia stomatologiczna5

Umów się na wizytę w Art Dental

konsekwencje nie leczenia zębów

Chirurgia stomatologiczna
– konsekwencje braku
leczenia

Z racji tego, że chirurgia stomatologiczna obejmuje dość złożony zakres problematyki medycznej, konsekwencje z tytułu nie podjęcia leczenia, a także jego opóźnienia, mogą być różne: od błahych, aż po zagrożenie życia. Z całą pewnością więc nie należy lekceważyć zaleceń lekarskich, ponieważ w medycynie zazwyczaj jest tak, że jedne dolegliwości rodzą następne, a te z kolei – jeszcze inne. Z tym, że każde kolejne konsekwencje są zwykle poważniejsze. Chirurgia stomatologiczna jest dziedziną, która znajduje remedium na wiele problemów: począwszy od estetycznych, aż po kwestie ratujące życie. Czynnikiem pośrednim są różnego stopnia stany chorobowe oraz towarzyszący im nierzadko ból. Nie warto więc bagatelizować konieczności podjęcia leczenia, ani też występujących już symptomów chorobowych. Po prostu – nie warto cierpieć!

Wizyta u chirurga stomatologa w klinice Art Dental to decyzja ze wszech miar rozsądna!

konsekwencje nie leczenia zębów

Umów się na wizytę w Art dental