implantologia

IMPLANTOLOGIA

Home / Oferta / Implantologia

Ubytki w uzębieniu są problemem złożonym, dotykającym różnych sfer życia pacjenta. W szczególności, gdy dotyczy to przednich zębów, mamy do czynienia z mankamentem natury estetycznej, co w konsekwencji może być źródłem kompleksów oraz negatywnie wpływać zarówno na życie osobiste, jak i na karierę zawodową. Bez względu jednak na to, czy ubytek dotyczy uśmiechu, czy też zębów mniej widocznych, pewne kwestie pozostają niezmienne:

 • dyskomfort w przeżuwaniu;
 • możliwość obluzowania się zębów sąsiednich;
 • ryzyko wystąpienia powikłań zdrowotnych.

Nasza klinika – Art Dental – jest placówką, która od wielu już lat specjalizuje się w precyzyjnej i dość skomplikowanej dziedzinie, jaką jest implantologia. Troska, którą otaczamy wszystkich pacjentów, idzie w parze z takimi wartościami, jak: duże doświadczenie, gruntowna wiedza oraz dostęp do najnowszych technologii i materiałów najwyższej jakości. Powyższe atuty umożliwiają nam wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów, poprzedzonych wnikliwą diagnostyką z wykorzystaniem tomografii komputerowej.

implanty radom art dental

Implantologia
– opis specjalizacji

Fachowo powinniśmy używać terminu implantoprotetyka stomatologiczna. Obiegowo skracamy go jednakże do pojęcia implantologia, które, choć obejmuje swym znaczeniem znacznie obszerniejszy zbiór zagadnień, to jednak jest powszechnie stosowane w odniesieniu do tego konkretnego działu stomatologii.

Implantologia, czyli odtwarzanie ubytków zębowych za pomocą implantów. Czym jest implant? Najprościej – niewielką śrubką wykonaną z tytanu. Tytan ma tu kluczowe znaczenie ze względu na swoje unikatowe właściwości:

 • jest odporny na korozję;
 • posiada relatywnie niskie przewodnictwo cieplne;
 • cechuje go duża twardość, wytrzymałość mechaniczna oraz trwałość;
 • nie powoduje reakcji alergicznych;
 • nie jest ferromagnetykiem (dzięki czemu pacjenci z już wszczepionymi implantami mogą być badani tomografem MRI);
 • jest biokompatybilny (nie jest rozpoznawany przez organizm jako ciało obce).

Tytanowe implanty, po pewnym czasie od momentu wkręcenia w kość szczęki lub żuchwy, integrują się z kością, stając się sztucznym korzeniem zębowym. I na takim solidnym fundamencie można zbudować nowy ząb, czyli trwałą protezę. Aby jednak ten fundament był naprawdę solidny, należy stosować zasadę: jeden implant – jeden ząb.

implanty radom art dental
implantologia art dental
implantologia radom

Implantologia – etapy leczenia

implanty radom

Diagnostyka i konsultacje

czyli najpierw szczegółowy wywiad z Pacjentem oraz wstępne badanie stomatologiczne. Następnie przechodzimy do badań obrazowych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, wykonującego tomografię zębów, kości oraz zatok szczękowych. Na podstawie uzyskanych wyników możemy precyzyjnie zaplanować cały proces leczenia, a także przedstawić jego kosztorys.

dentysta stomatolog

Wstępne zabiegi

o ile są niezbędne. Najczęściej dotyczy to Pacjentów, u których stwierdzamy niedobór tkanki kostnej do wszczepienia implantu. Stosujemy wówczas zabiegi odtwórcze tkanki lub zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej.

wstawianie implantów

Wszczepienie implantu

czyli zasadnicza faza całego procesu. Zabieg przeprowadzamy pod znieczuleniem miejscowym, redukując do minimum jakiekolwiek doznania mogące powodować dyskomfort. Czas trwania zabiegu – mniej więcej tyle, co przeciętna wizyta na fotelu dentystycznym. Po upływie 1 – 1,5 tygodnia od zabiegu można zdjąć szwy. Do tego czasu należy przestrzegać otrzymanych zaleceń odnośnie do pielęgnacji jamy ustnej.

implantologia radom 4

Odsłonięcie implantu

po kilkumiesięcznym okresie osteointegracji (zrośnięcia się implantu z tkanką kostną) można odsłonić implant i zamontować na nim śrubę gojącą.

implantologia radom 5

protetyka

czyli wykonanie rekonstrukcji uzębienia,
a następnie trwałe przymocowanie protezy
do implantu.

implanty

Umów się na wizytę w Art Dental

art dental

Implantologia
– kwestia kosztów

Na wstępie warto podkreślić, że każda inwestycja w zdrowie jest wydatkiem, który zwraca się wielokrotnie. Zdrowie to z jednej strony lepsze samopoczucie i radość życia, a z drugiej – pamiętajmy, że zaniedbane zdrowie w konsekwencji kosztuje zawsze dużo więcej, niż wydatki poczynione w porę dla jego ratowania.

Doskonale jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że koszt leczenia implantologicznego potrafi być obciążeniem dla portfela. Dlatego też dla Pacjentów kliniki Art Dental przygotowaliśmy specjalną ofertę zakupu całej usługi na raty. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o KONTAKT.

Implantologia
– konsekwencje
braku leczenia

Wartość zdrowia – w całościowej postaci – doskonale obrazuje nieśmiertelna fraszka Jana Kochanowskiego:

{

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.

W przypadku ubytków w uzębieniu na pierwszy plan wysuwają się jednak względy estetyczne. Dla wielu osób już samo to stanowi wystarczający bodziec do podjęcia działań. Nawet brak jednego zęba powoduje skazę na wizerunku, utrudnia kontakty międzyludzkie, a nawet może być przyczyną problemów natury psychologicznej.

implanty w radomiu

Teoretycznie jednak brak zęba nie boli fizycznie (przynajmniej nie bezpośrednio), więc jeśli kogoś nie motywują kwestie wyglądu, to czy faktycznie problem ubytku zęba można zlekceważyć? Odłożyć na „wieczne jutro”? Z pewnością nie, ponieważ lista komplikacji zdrowotnych, które mogą się pojawić z tego tytułu, jest długa:

 • Po utracie zęba, naturalnym i nieodwracalnym procesem jest zanik kości wyrostka zębodołowego, czyli tej części kostnej szczęki (lub żuchwy), w której osadzone są zęby. Wszczepienie implantu hamuje ten proces, więc im szybciej, tym lepiej!
 • Zęby sąsiadujące z ubytkiem są przeciążane. Występuje ich nadmierne ścieranie się oraz kruszenie, a w dalszej konsekwencji – rozchwianie i obumieranie.
 • Zęby sąsiadujące z ubytkiem mogą mieć tendencję do wysuwania się z kości. Ten problem może generować trudność z dopasowaniem korony. Może też spowodować całkowitą utratę zęba sąsiedniego, a potem może ruszyć prawdziwy
  „efekt domina”.
 • Ubytek powoduje, że pozostałe zęby „rozluźniają szereg”, wykorzystując powstałą lukę. Mogą więc pojawić się szpary między zębami.
 • Jeżeli ubytków jest więcej, to narastają problemy z przeżuwaniem pokarmu. Pokarm źle rozdrobniony, który notorycznie trafia do żołądka, zwykle wywołuje całą paletę przeróżnych objawów – od niestrawności do poważnych schorzeń.
 • Mniej zębów to automatycznie przeciążenia szczęki i żuchwy podczas żucia. To może skutkować stanami zapalnymi dziąseł i przyzębia.
 • Z tych samych powodów występują przeciążenia stawu skroniowo-żuchwowego, co zwykle wywołuje nieprzyjemne bóle w obrębie głowy i szyi.
 • Ubytki zębowe powodują również problemy z wyraźnym mówieniem. Jeżeli ktoś szczycił się wcześniej bezbłędną dykcją, to z pewnością odczuje różnicę.

Czy w tej sytuacji można mieć jeszcze powątpiewanie co do konieczności podjęcia leczenia?

Implantologia – FAQ

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Rzecz jasna – pierwszą wizytę poprzedza kontakt z naszą kliniką, a więc każdy Pacjent otrzymuje stosowne wskazówki. Z pewnością jednak należy uporządkować dokumentację medyczną. Jeżeli istnieją informacje o stanie zdrowia, które nie mają udokumentowania w aktualnych wynikach badań, to dobrze jest je sobie spisać, aby o niczym ważnym nie zapomnieć. W podobny sposób warto sobie spisać wszelkie wątpliwości i oczekiwania, aby poruszyć je w rozmowie. Jeśli chodzi o zalecenia odnośnie do badania tomografem, to informujemy o tym indywidualnie każdego Pacjenta.

Czy istnieją przeciwwskazania do leczenia implantologicznego?

Nie praktykuje się wszczepiania implantów dzieciom w okresie dojrzewania, a także kobietom w ciąży. Istnieje także lista chorób, które wykluczają w zasadzie możliwość przeprowadzenia zabiegu. Lista jest dość długa, jeśli weźmiemy pod uwagę choroby przewlekłe w stanie zaawansowanym. Na pewno jednak należy wyszczególnić: nowotwory, nieunormowaną cukrzycę, choroby serca, osteoporozę, epilepsję, AIDS, schorzenia szpiku kostnego, hemofilie oraz inne zaburzenia krzepnięcia krwi, a także chorobę Parkinsona oraz zaburzenia o podłożu psychicznym. Istnieją też przeciwwskazania miejscowe, obejmujące szczególnie niekorzystne cechy szczęki bądź żuchwy. Odrębnym czynnikiem wykluczającym rozpoczęcie leczenia jest próchnica. To oczywiście jest problem do pokonania – należy najpierw doprowadzić do absolutnego porządku jamę ustną.

Dlaczego warto podjąć leczenie implantologiczne?

 • Względy estetyczne: naturalny, zdrowy i pełny uśmiech.
 • Względy natury psychologicznej: większa pewność siebie, swoboda w kontaktach międzyludzkich, lepsza samoocena.
 • Względy dotyczące komfortu życia: swobodne przeżuwanie każdego rodzaju posiłków, ze szczególnym uwzględnieniem pokarmów szczególnie twardych (jak np.
  orzechy), które – przy ubytkach zębowych potrafią boleśnie kaleczyć dziąsła. W tej kategorii należy też dodać fakt, że implanty „lepiej się nosi”, niż tradycyjne korony. Do
  koron trzeba bowiem dość długo się przyzwyczajać, natomiast implanty bardzo szybko zaczynamy traktować jak własne, prawdziwe zęby.
 • Względy dotyczące komunikacji werbalnej: lepsza dykcja i wyraźniejsze mówienie. Ubytki zębowe sprawiają, że język podczas artykulacji natrafia na pustkę, co
  powoduje, że wypowiadane słowa stają się niewyraźne. Osoby posiadające ubytki z przodu mają też tendencję do mówienia półgębkiem, aby nie eksponować swych
  mankamentów wizerunkowych. To także rzutuje negatywnie na jakość werbalizacji.
 • Względy zdrowotne: implant, wypełniając zaistniałą lukę, przywraca równowagę w jamie ustnej, co w naturalny sposób zapobiega wielu przykrym konsekwencjom
  związanym z ubytkami zębowymi. Piszemy o nich szczegółowo w akapicie: Implantologia – konsekwencje braku leczenia. Warto też wspomnieć o przewadze implantu
  nad koroną w tym względzie. Osadzenie korony wymaga bowiem oszlifowania dwóch zdrowych zębów, które sąsiadują z ubytkiem. Przy implantach oczywiście taka
  konieczność nie istnieje.

Jak dbać o implanty?

Wypełnienia stałe z założenia czyścimy jak własne zęby. Mogą jednak zaistnieć wskazania do używania specjalnych nitek, szczoteczek międzyzębowych lub irygatora. Jeśli chodzi o wypełnienia ruchome – te wymagają oczywiście regularnego wyjmowania i oczyszczania. Warto jednak podkreślić, że na implantach trzymają się one dużo stabilniej, niż w przypadku tradycyjnych protez.

Czy implanty są trwałe?

Są. I to bardzo. Implanty stosowane w klinice Art Dental objęte są dożywotnią gwarancją. Sytuacje, w których raz wszczepiony implant wymagałby ponownej interwencji chirurgicznej, zdarzają się niezwykle rzadko i są niemal zawsze spowodowane jakimiś zdarzeniami losowymi. Jeżeli natomiast chodzi o protezy osadzone na implantach, to na ich trwałość dajemy oddzielną gwarancję – zgodną z ustaleniami wstępnymi z Pacjentem. Należy bowiem rozdzielić kwestię trwałości implantu od trwałości wypełnienia protetycznego, które jest bezpośrednio narażone na wpływy mechaniczne (jak każdy ząb). Niemniej stosujemy wyłącznie produkty najwyższej jakości, zapewniające komfort użytkowania przez wiele lat.

Umów się na wizytę w Art dental